پلن های افزایش سرعت سایت

قیمت گزاری برای خدمات

قیمت خدمات طراحی وب سایت و تبلیغات گسترده شبکه اجتماعی

سایت شرکتی و شخصی

6.000.000 تومان

قیمت تمام شده.

پوستر و بنر و لوگو

قیمت نهایی

سایت فروشگاهی

12.000.000 تومان

قیمت تمام شده

تولید محتوا حرفه ای

قیمت نهایی

پشتیبانی وب سایت وبرطرف کردن مشکلات سایت

خدمات ارائه پشتیبانی وب سایت و برطرف کردن مشکلات سایت و رفع هک و پاک سازی وب سایت

پشتیبانی سایت

750.000 تومان

قیمت تمام شده.

سایت فروشگاهی

3.000.000 تومان

قیمت تمام شده